بیماری های پوستی ( روایات )

قاووت با روغن

 

 

امام صادق ( علیه السلام ) : نوشیدن سویقی که با روغن زیتون فراهم آمده باشد ، گوشت را می رویاند ، استخوان را استحکام می بخشد ، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید .

سیر نشدن از غذا

 

پیامبر خدا ( ص ) : برادرم عیسی از شهری گذر کرد که در آن ، مرد و زنی به یکدیگر فریاد می کشیدند . پرسید : شما را چه شده است ؟

مرد گفت : ای پیامبر خدا ( ص ) ! این ، زن من است و او را مشکلی نیست . زنی درستکار است اما دوست دارم از او جدا شوم .

گفت : به هر حال ، به من بگو که او را چه می شود ؟

مرد گفت : بی آن که کهن سال باشد چهره اش بی طراوت است .

گفت : ای زن ! آیا دوست داری دیگر بار ، چهره ات پر طراوت شود ؟

سنجد

 

 

امام صادق ( ع ) : سنجد ، گوشتش گوشت می رویاند ، استخوانش استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد . علاوه بر این ، سنجد کلیه ها را گرم می کند ، معده را پاک می سازد ، مایه ایمنی از بواسیر و تقطیر بول است ، ساق پا را قوی می کند و رگ جذام را به کلی قطع می نماید .